اکسسوری چوبی طرح دار

اکسسوری دیواری چوبی

اکسسوری چوبی حلقه ای

تخته آشپزخانه طرح موج دار

تخته آشپزخانه طرح درخت

تخته آشپزخانه رزین دار

تخته آشپزخانه طرح تنه درخت

تخته چوبی با دسته دو شاخه

سینی چوبی بدون لبه

تخته چوبی با طرح رزین

تخته آشپزخانه با طرح چوب درخت

تخته آشپزخانه بدون دسته

تخته آشپزخانه با دسته حالت دار

انواع تخته چوبی آشپزخانه

تخته آشپزخانه چوبی ساده